Vanzari – Cedare Firme

Dupa infiintarea unei firme si in decursul existentei acesteia o parte dintre asociati sau chiar toti asociatii pot lua decizia de a renunta si a iesi din firma. Acest lucru se realizeaza prin cesiunea de parti sociale.
Cesiunea de parti sociale reprezinta transmiterea partilor sociale catre una sau mai multe persoane, asociate deja in societate sau straine de aceasta, care astfel vor dobandi calitatea de asociati.Pentru transmiterea partilor sociale se va incheia un contract de cesiune de parti sociale. Persoana care transmite se numeste cedent, iar cea care preia partile sociale se numeste cesionar.
Cesionarea partilor sociale se poate realiza la valoarea nominala a partilor sociale mentionata in actul constitutiv al societatii, sau daca partile convin, se poate realiza la o valoare mai mare decat cea nominala, in aceasta situatie noul asociat avand obligatia de a achita catre stat impozitul in cuantum de 16%, procent ce se aplica asupra diferentei dintre valoarea nominala si valoarea achizitionarii.
Pentru ca tranzactia sa fie opozabila tertilor, cesiunea de parti sociale trebuie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in raza careia se afla sediul societatii, urmand ca Hotararea AGA (sau Decizia Asociatului Unic, dupa caz) sa fie publicata in Monitorul Oficial.

online

Denumire firma

Noua denumire

Sediu Social.

C.U.I.

Nr. de ordine in Registrul Comertului.

Nume asociat/administrator

Copie C.I./B.I. administrator/asociat

Act constitutiv actualizat

Cazier fiscal

Email

Telefon

Observatii