Recodificare Cod CAEN REV.2

Facilitatile prevazute de HG 322/2008 pentru actualizarea obiectului de activitate al societatii potrivit CAEN Rev.2 se aplica pana la data de 01.03.2010.


online

 

Denumire firma

Noua denumire

Sediu Social.

C.U.I.

Nr. de ordine in Registrul Comertului.

Nume asociat/administrator

Copie C.I./B.I. administrator/asociat

Act constitutiv actualizat

Specimen de semnatura

Certificatul de cazier judiciar

Actul de inregistrare

Email

Telefon

Observatii