Numire – Revocare Administrator

online

Administratorul este persoana fizica sau juridica ce reprezinta societatea in relatiile cu tertii. Acesta aduce la indeplinire vointa asociatiilor unei societati comerciale , vointa exprimata in Hotararile luate de asociati/actionari in cadrul Adunarilor Generale ale societatii. In practica se impune necesitatea numirii sau revocarii administratorului.

 

Denumire firma

Noua denumire

Sediu Social.

C.U.I.

Nr. de ordine in Registrul Comertului.

Nume asociat/administrator

Copie C.I./B.I. administrator/asociat

Act constitutiv actualizat

Specimen de semnatura

Certificatul de cazier judiciar

Actul de inregistrare

Email

Telefon

Observatii