Deschidere – Inchidere punct de lucru

online

Punctul de lucru reprezinta spatiul in care societatea urmeaza sa-si desfasoare activitatea economica, lucrativa; punctul de lucru este un  spatiu distinct de sediul social al societatii.

1.CI/BI/Pasaport administrator;
2.Ultimul act constitutiv actualizat al societatii (copie);
3.Actul de spatiu (copie) pentru punctul de lucru (in cazul in care actul de spatiu este un contract de inchiriere incheiat cu o persoana fizica, acesta trebuie vizat de Administratia Financiara; in cazul in care este incheiat cu o persoana juridica, este necesara o copie a titlului de proprietate al acesteia sau contractul de administrare al imobilului respectiv);
4.Acordul Asociatiei de proprietari/locatari reprezentata de presedintele Asociatiei sau de administrator;
5.Acordul proprietarilor vecini (redactat de noi) direct afectati de rezultatele activitatii pe care urmeaza sa o desfasurati, si anume vecinul din dreapta/stanga/jos/sus.

 

Denumire firma

Sediu Social.

Activitate principala

C.U.I.

Nr. de ordine in Registrul Comertului.

Nume asociat/administrator

Upload act constitutiv

Nume asociat/administrator

Upload Copie CI asociat/administrator

Email

Telefon

Observatii