Infiintarea Unei Societati Comerciale

Art. 131 (1) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. (2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta […]