Infiintare SA

online

Societatea comerciala pe actiuni (SA) – este forma de societate comerciala al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii raspunzand numai in limita capitalului subscris.
Pot fi actionari la o societate pe actiuni:
– persoane fizice, cetateni romani sau straini;
– persoane juridice romane sau straine.
Societatea comerciala pe actiuni se poate constitui prin:
-aporturile a cel putin doi actionari pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in vederea impartirii profitului si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor;
-subscriptie publica care presupune o oferta de subscriere adresata oricarei persoane care dispune de bani si doreste sa ii investeasca prin cumpararea de actiuni.
Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit.
Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei, iar valoarea nominala a unei actiuni  nu va putea fi mai mica de 0.1 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea minima a capitalului social, tinand seama de rata de schimb, astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro.
Societatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut.
Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni va cuprinde urmatoarele documente:
-cererea de inregistrare;
-dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei;
-actul constitutiv;
-dovada privind sediul social/secundar;
-dovada capitalului social;
-actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire;
-declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
-dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
-specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii.

ACTE NECESARE

Pentru infiintare firma – societate pe actiuni (SA) trebuie sa ne puneti la dispozitie  urmatoarele documente:
1.Copie C.I. / B.I./Pasaport actionari;
2.Copie act de proprietate al sediului social in care va functiona societatea ;
3.Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
4.Cerificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
5.Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis  de administratia financiara competenta rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.
6.Actul care atesta dreptul de folosinta al societatii in spatiul destinat deschiderii sediului social;
7.Acordul vecinilor / Acordul asociatiei de proprietari;
8.Specimenele  de semnatura ale reprezentantilor societatii pe actiuni.

TOTUL ESTE ONLINE! FARA DEPLASARE DIN PARTEA DUMNEAVOASTRA!

Formular Persoane Juridice

Formular Persoane Fizice

Denumire firma

Sediu Social.

Activitate principala

C.U.I.

Nr. de ordine in Registrul Comertului.

Nume asociat/administrator

Upload act constitutiv

Nume asociat/administrator

Upload Copie CI asociat/administrator

Email

Telefon

Observatii