Acte Necesare Infiintare Firma

TAXE SI TARIFE HOTĂRÂRE nr. 902 din 1 septembrie 2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

MODEL     ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII…………………………………………………….. 

MODEL   ACT CONSTITUTIV AL

MODEL ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII

(1) Asociatul care, intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatiune. (2) Asociatul care contravine dispozitiilor alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.