Suspendare Temporara Activitate

online

In situatia in care se doreste intreruperea activitatii  intrucat comerciantii nu mai pot sau nu vor desfasurarea in continuare a activitatilor urmarite la infiintarea societatii, acestia pot decide suspendarea activitatii pe o perioada de maxim 3 ani cu posibilitatea reluarii activitatii oricand se considera oportun;
Intreruperea activitatii prin suspendarea acesteia pe o perioada de pana la 3 ani apare in contextul actual ca o solutie avantajoasa in comparatie cu dizolvarea voluntara care implica costuri mai mari;
Conditii pentru suspendarea activitatii:
– societatea care doreste suspendare activitatii sa nu desfasoare nici un fel de activitate;
– societatea sa nu inregistreze nici o obligatie fiscala restanta catre bugetul general consolidat;
– societatea sa nu obtina venituri de nici un fel;
– sa nu fie in curs de solutionare o cerere de restituire a impozitelor, taxelor, contributiilor sau o alta cerere de rambursare;
– sa nu dispuna de personalul angajat , sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
– societatea sa nu aiba un control fiscal in curs de derulare;
– suspendarea activitatii sa se faca pe o perioada de maxim 3 ani consecutivi;

ACTE NECESARE

1. Cerere de înregistrare (original);

2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau

reluarea activităţii societăţilor comerciale (original);

3. Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii

4. Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social sau la sediile

secundare ori în afara acestora activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani;

5. La reluarea activităţii:

– declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării;

– certificatul constatator emis în baza declaraţiei-tip depusă la suspendarea activităţii.

6. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să

îndeplinească formalităţile legale (original);

TOTUL ESTE ONLINE! FARA DEPLASARE DIN PARTEA DUMNEAVOASTRA!

Denumire firma

Activitate principala

C.U.I.

Nr. de ordine in Registrul Comertului.

Nume asociat/administrator

Upload copie certificat de inregistrare

Nume asociat/administrator

Upload Copie CI asociat/administrator

Email

Telefon

Observatii