Inchidere Firma – Dizolvare – Lichidare – Radiere

Etapa I

online

1. Cerere de înregistrare (copie);

2. Hotărârea asociaţilor/membrilor GIE de efectuare concomitentă a dizolvării şi lichidării societăţii luată cu cvorumul şi  majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci când aceştia sunt de acord cu privire la  repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu  creditorii (copie);

3. Dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui (copie);

4. Dacă este cazul:

– avizele prevăzute de legile speciale (copie);

– împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele  desemnate să îndeplinească  formalităţile legale (copie).

 

Etapa a-II-a

 

1. Cerere de radiere (copie);

2. Hotărârea de repartizare a activelor rămase după plata creditorilor luată prin votul unanim al asociaţilor/membrilor (copie);

3. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri (copie);

4. Certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta (copiee);

5. Certificatul emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat  (copie);

6. Dacă este cazul:

– hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia.

– împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească

formalităţile legale (copie).

 

 

Denumire firma

Activitate principala

C.U.I.

Nr. de ordine in Registrul Comertului.

Nume asociat/administrator

Cerere de inregistrare

Hotărârea asociaţilor/membrilor GIE

Dovada acordului creditorilor

Cerere de radiere

Hotărârea de repartizare a activelor rămase după plata creditorilor

Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare

Certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta

Certificatul emis de organul fiscal competent

Email

Telefon

Observatii