Cesiune Parti Sociale

Care este procedura de cesionare a partilor Cesiunea partilor sociale reprezinta transferul unui numar de parti sociale, de exemplu:

Art.1315 NCC permite cesiunea drepturilor şi obligaţiilor deţinute de una dintre părţi (cedent) către un terţ faţă de momentul formării contractului (cesionar), terţul devenind astfel parte în contract şi urmând a avea o relaţie contractuală cu co-contractantul iniţial (contractantul cedat).