Acte Necesare Suspendare Firma

Care sunt actele pentru suspendarea firmei  

ACTE NECESARE 1. Cerere de înregistrare (original); 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau