Acte Necesare Pentru o Firma

In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50 (1) In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor. (2) Daca asociatul unic este […]