Acte Necesare Pentru O Firma Noua

(1) Cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, fondatorii vor intocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevazute la art. 8, cu exceptia celor privind pe administratori si cenzori, si in care se va stabili data inchiderii subscriptiei. (2) Prospectul de emisiune semnat de fondatori in forma autentica va trebui depus, […]