Acte Necesare Pentru Infiintare Firma

MODEL     STATUTUL SOCIETĂŢII ……………………………… S.R.L.

MODEL    

MODEL   ACT  CONSTITUTIV AL

Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.

Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde: a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita […]