Acte Necesare Infiintare PFA

Cum se infiinteaza PFA Pentru inceput avem nevoie de copii ale documentelor de identitate si de de dovada dreptului de folosinta pentru spatiul unde urmeza sa se stabileasca sediul social.

Ce acte sunt necesare pentru PFA Online-firme.ro se ocupa de infiintarea PFA in 24 de ore. Actele necesare sunt:

Pentru infiintare persoana fizica autorizata(PFA) trebuie sa ne puneti la dispozitie  urmatoarele documente: 1.Copie C.I./B.I./Pasaport; 2.Actul de proprietate al imobilului unde va avea sediul PFA-ul; 3.Contract de comodat, contract de inchiriere, declaratie de luare in spatiu sau orice  alt act  juridiccare confera dreptul de folosinta asupra spatiului in care se va stabili sediul PFA; 4.Acordul asociatiei de […]