Acte Necesare Firma Noua

Articolul 1 – Dreptul de asociere pentru desfasurarea de activitati cu scop lucrativ 2