Acte Necesare Deschidere Firma

MODEL    

MODEL     ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII…………………………………………………….. 

Cand dosarul este complet, acesta se depune la Registrul Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii, pentru efectuarea inmatricularii societatii. Aici sunt completate formularele tip O.N.R.C., care vor fi anexate la dosar: Cerere, Declaratie pe proprie raspundere, Anexa- Vector Fiscal. Judecatorul delegat de Tribunalul teritorial verifica legalitatea actelor depuse si […]

Se alege forma juridica de societate (SRL, SA etc.), dupa care se trece la urmatorii pasi:  Capitalului social al firmei – ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL;  Stabilirea administratorului societatii;  Stabilirea bazei de impozitare si la ce interval sa se faca […]