Acte Infintare Firma

MODEL     STATUTUL SOCIETĂŢII ……………………………… S.R.L.

MODEL    

MODEL   ACT CONSTITUTIV AL

Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus o copie ;  O copie dupa actul de proprietate si o copie dupa actul de identitate al celui care pune la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al societatii ;